Pasientforløp Demens - Spesialisthelsetjenesten (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Prioriteringsveileder - Nevrologi Prioriteringsveileder - Geriatri Lov om pasient- og brukerrettigheter Hjemmeside HJEM prioritetsveilederne i spesialisthelsetjenesten.
-
Les mer om de ulike veilederene fra Helsedirektoratet, samt Pasientrettighetsloven Oversikt over behandlingstilbud sengeposter Behandlingsveileder Oversiktskart over de ulike bygningene ved Stavanger universitetsssjukehus Oversikt over polikliniske behandlingstilbud Google map Behandling av henvisninger skjer i henhold til pasientrettighetsloven innen 30 virkedager.  Ved vurdering av rett til prioritert helsehjelp av ansvarlig spesialist tas hensyn til
-
Les mer om de ulike veilederene fra Helsedirektoratet, samt Pasientrettighetsloven Symptomer og tegn Samhandling Oppfølging Primærhelse- tjenesten
Kapittelmeny