Pasientforløp Demens - Samhandling og oppfølging (v. 1.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Nasjonalforeningen HJEM SESAM.  i samarbeid med hjemkommunen. Individuell plan Norsk pasientforening Pasient og brukerombudet i Rogaland Norsk pasientskadeerstatning Sivilombudsmannen Helsetilsynet Fritt sykehusvalg Kontrollkommisjonen Samtalegruppe for pårørende kan være aktuelt.
-
Les mer om pårørendegrupper på Nasjonalforeningen sin nettside Generell undervisning og tilbud om deltagelse i fagnettverk skjer gjennom sykehusets kompetansesenter for eldremedisin - Det kan være aktuelt å utarbeide en
-
Les mer om Individuell plan på Helsedirektoratet sine sider Symptomer og tegn Spesialisthelse- tjenesten Primærhelse- tjenesten
Kapittelmeny