Pasientforløp Demens - Primærhelsetjenesten (v. 1.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Verge - Vergemål.no HJEM  som skal benyttes i primærhelsetjenesten standardiserte utredningsverktøy Statens legemiddelverk Medikamentell behandling (Norsk legemiddelhåndbok) Praksisnytt Her finner du Informasjon i henvisning Lov om pasient- og brukerrettigheter Lov om spesialisthelsetjenesten Symptomer og tegn Samhandling Oppfølging Spesialisthelse- tjenesten
Kapittelmeny