01.Prostatacancer.Behandlingsforløp (v. 3.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...
Skjema, målingerog registreringerKrav til henvisningfra primærlegeKriterier forprioritering avekstern henvisningPrioriteringsveilederUrologiPakkeforløpPasient- og pårørendeinformasjon og opplæringAndre lenkerVurd.henv. fraprimærlege01.01Kreft-meldingMDT -møte00.10Alt.beh.HIFU Kryo.01.07Hormonbehandl.01.04.Preopr.rutinerERAS00.03Innl.sengepost00.02Innl.ERAS00.01Activ surv.01.06.Postopr.rutiner00.04Radikalprostat-ectomi01.09.Watchfullwaiting01.05..Utskrivn.senge- post00.05Oppfølgingprimærlege01.11.Kons./biopsi hosurolog01.02.Horisontal linjeIkke kurativbehandlingRadio- terapi01.08.KurativbehandlingKlinisk sikker avansert cancerOppfølg.Rad. prost.01.1001.10.1Pasientforløp for ProstatakreftFlytskjema Pakkeforløp med fristerMR -under-søkelseInfo ombiopsisvar.01.03
Kapittelmeny