KPH BURA ARA Informasjon til pårørende - LAR (v. 1.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Barn , unge, rus/Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)

Mer informasjon...

Hei!

I løpet av livet vil de fleste av oss oppleve å bli syk. Noen av oss kan få en psykisk sykdom, andre en fysisk sykdom og andre igjen kan slite med rusavhengighet. Når man er pasient ved LAR – Helse Stavanger er det gjerne slik at man kan ha en eller flere av disse sykdommene. Det er ulikt for pasientene i LAR hvor de er i sin tilfriskningsprosess, men det som er felles for pasientene er at de er del av et system, eller et nettverk om du vil. Det er også du som leser dette.

Har man en venn, ektefelle/partner, foreldre, søsken eller barn som er syk eller er rusavhengig, er det naturlig at man blir påvirket av dette, og man blir det man kaller en pårørende.

Som pårørende kan man ha ulike behov, fordi vi er ulike som mennesker. Vi reagerer gjerne ulikt når de rundt oss blir syke eller har det vanskelig, men vi kan alle ha et behov for å bli sett.

Tekstboks: Dersom pasienten ønsker og samtykker til det, kan du som pårørende inviteres med i alle tiltak rundt pasientens forløp. Dette gjelder for eksempel samtaler, ansvarsgruppe, pasientens kriseplan, Individuelle plan (IP) og behandlingsplan.

Så er det derimot slik at dette ikke alltid er ønskelig fra pasientens side å ha med pårørende, men du som pårørende har likevel rett på et tilbud.

  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler, parsamtaler, familieterapi
  • Veiledning om andre lokale tilbud til deg som pårørende
  • Informasjon om tilbud ved familiepoliklinikken

     

Vi ønsker veldig gjerne at du som pårørende skal vite om at du er velkommen! Vi ønsker å høre om hvordan du har det, og vi har tro på at du har noe viktig å bidra med.

Så ta gjerne kontakt med oss – ring eller send en SMS:

Ingeborg Feed Reinsnes – pårørendekontakt tlf. 481 47 419/ 51 51 29 31

Lena Kristin Endresen – pårørendekontakt tlf. 907 09 285/51 51 29 21

May Helen Mitchell – familieterapeut tlf. 902 88 654/ 51 51 29 27

Telefon til sentralbordet LAR Helse Stavanger – poliklinikk LAR 78, er 51 51 29 38

 

Håper å høre fra deg!

 


Kapittelmeny