Klinisk retningslinje- NIV (non- invasiv ventilasjon) (v. 1.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Klinikk A/Intensivavdelingen

Mer informasjon...

NIV er veletablert metode hos pasienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS). Her er det vist at bruk av metoden reduserer behovet for intubasjon, minsker dødeligheten og liggetiden på intensivavdelinger.

Metoden er også brukt hos pasienter med ALI/ARDS med lovende resultater, men til nå er det ikke vist reduksjon i mortalitet.

Hos pasienter med nedsatt immunforsvar er NIV brukt med godt resultat.

Kan også prøves etter en har ekstubert pasienter med KOLS.

NIV er prøvd ved akutt astma, men resultatene er usikre.

Ved akutt lungeødem (kardialt) kan en starte med Drâger CPAP og gå over til NIV ved hyperkapni.

 

Forutsetning for å ta metoden i bruk er at en velger ut de pasienter som er egnet:

  • Våken og med evne og vilje til å samarbeide.
  • Hemodynamisk stabil og uten større arytmiproblemer
  • Bør ikke brukes ved myokardial ischemi og akutt infarkt
  • Kunne tolerere kortere perioder uten NIV
  • Kunne puste dypt innmellom og hoste opp sekret
  • Ikke utslitt.
  • Liten fare for aspirasjon som for eksempel ved ventrikkelretensjon og svelgproblemer.
  • Tettsittende maske uten at dette plager pasienten for mye.

 

 

I bildet ved Standby velges MASK og nå bli den øverste del av skjermen grønn i stedet for blå. Det kommer også et bilde av en maske og et ansikt.

Start med ASB. Inspirasjonen avsluttes når flow har falt til 25% av største inspiratoriske flow. Men du må innstille Tinsp likevel og det du innstiller er maksimum inspirasjonstid som ellers kan bli for lang ved lekkasje. Start med Tinsp på 1.2 s

Start med PEEP 5 cmH20 og PASB  5 cmH2O som økes til subjektiv bedring. PEEP +  Pasb  bør ikke overstige 20 cmH2O. Ved lungeødem kan en starte med PASB  2 cmH2O.

Riktig PEEP kan bedre pasientens evne til å trigge respiratoren. PEEP kan økes til 8 cmH2O. En sjelden gang 10 cmH2O.

Skulle pasienten gi uttrykk for at inspirasjonstiden er for lang eller den synes å være for lang bedømt ut i fra trykk og flowkurver på skjermen, så gå over til BIPAPassistog reguler Tinsp til ønsket lengde. Start med Tinsp på 1.0 s.

Ved BIPAPassist settes frekvensen lavt slik at pasienten trigger alle inspirasjoner.

 

 Hvis det ikke er merkbar nytte av behandlingen etter en times tid og det er indikasjon for videre respiratorbehandling, så bør pasienten intuberes. Spesielt er det viktig at pasienten ikke blir utslitt.

NIV skal ikke kombineres med med MiniTrach, for da blir den antatt største fordelen med NIV borte, nemlig mindre infisering av luftveier.

 

Referanser.

1. Moore MJ&Schmidt. Non-invasive ventilation: Why does it fail. Brusselboka 2000, s 318-327.(står på rom 4, Intensiv.

2.Plant PK, Elliot MW. Chronic obstructive pulmonary disease: Management of ventilatory failure i COPD. Thorax 2003;58:537-542

 

Non-invasive ventilasjon (NIV) er også kjent under det registerte varemerke BiPAP® (Respironics), forkortelse for bilevel positive airway pressure.Siste i fra Respironics kalles BiPAPvision®.  Denne metoden må ikke forveksles med Drägers BIPAP (biphasic postive airway pressure).

 


Kapittelmeny