Mottak av kvinner til fødeavdelingen og fødeloftet/spesialpost 7H v. 1.4, 10.03.2021

 

Prosedyrer Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket

INNKOMSTRUTINER utføres av jordmor:

- Ønskes velkommen.

- MRSA: Alle kvinner skal før innleggelse spørres om de har vært behandlet ved sykehus utenfor Norden, eller vært i flyktningleir i løpet av det siste året.

Dersom NEI; dokumenter i journalnotat i Natus: ”MRSA prøver ikke aktuelt nå.”

Dersom JA; ta prøve av kvinnen før hun forlater rommet. Det skal også tas prøver for VRE og ESBL. Skriv NB notat i Natus. Skriv også på Helsekortet at prøver er tatt. Oppfølging av prøvesvar gjøres av avdelingslege.

Skal samtalen fortsette må jordmor ta på seg munnbind og hansker.

Informer: Kort om MRSA, og smittespredning. Prøvene må tas før innleggelse for å unngå isolering. Dersom prøvene ikke er tatt ved innleggelse, kan hun ikke være på fødeloftet eller ligge på hotellet. (Se link; MRSA praktiske retningslinjer, her ligger informasjonsskriv.)

Vi ber kvinnen gå korteste vei ut for å unngå eventuell smitte inntil prøvesvar foreligger, (kvinnen bør ha på seg munnbind når hun går ut av huset.)

Husk; spritdesinfeksjon av hender.

MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK

 

- Registrer kvinnen i DIPS som poliklinisk pasient når hun kommer til avdelingen. Personen hentes så frem i Natus og legges inn som poliklinisk pasient. (Dersom kvinnen ikke finnes i folkeregisteret legges personen inn i DIPS med nødnummer {{EQSDocument 30574 new}}.)

 

- Jordmor har lest journal fortrinnsvis før kvinnen kommer (DIPS og NATUS)

 

- Journalskriving gjennomføres og/eller oppdateres:  Innskriving i fødejournal med differensiering Vær obs på at NB notater fra tidligere fødsler oppdateres eller fjernes.  "Robbie" notater skal også fjernes.

 

- Anamnese:

-   Kvinnen beskriver sin opplevelse av situasjonen

-   Helsekort for gravide

-   Rh-papir

-   Blodprøvesvar

-   Ultralydskjema

-   Tidligere journal og sykehistorie

-   Ev. vurdert fødepoliklinikk

Fødselsavtale- skal sendes til seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg

Viktig informasjon ved fødsel/barsel

 

 

- Differensier til grønn eller rød gruppe, se Differensiering grønn og rød gruppe

lege  konsulteres i henhold til rutiner

- Kartlegg kvinnens behov for informasjon og oppfølging. Informer om de aktuelle tilbud i avdelingen. Tilstreb kontinuitet i oppfølging.

- Dokumenter i Natus; årsak til innleggelse i blå topptekst. I Helsekortet velges svangerskapsundersøkelse for poliklinisk kontakt og mottaksundersøkelse når en antar at kvinnen er i fødsel.
 

- Når det er bestemt at kvinnen skal legges inn gjøres poliklinisk kontakt i DIPS om til innleggelse (utføres automatisk i Natus). Dersom kvinnen ikke legges inn, må kontakten i begge systemer avsluttes. Ved innleggelse oppbevares kvinnens papirer i en oppholsmappe.

- Kontroller blodtypeskjema: ved irregulære antistoffer (alle typer) skal det alltid tas B-bank når kvinnen kommer inn til fødsel. Skriv NB notat i blå topptekst i Natus.

- Fyll ut koder på kons-skjema.

Diagnose-/prosedyre-operasjons-takst-skjema.Oversikt Kvinneklinikken