Stillingsbeskrivelse Konsulent / IKT-kontakt Pasientreiser v. 1.2, 11.08.2015

Versjon:1.0             Godkjent av: Milly Sivertsen                            Dato:25.10.10

 

Stilling: Konsulent / IKT-kontakt

 

Avdeling / divisjon: Pasientreiser/ Divisjon for Medisinsk Service                             

 

 

 

1.           Organisatorisk plassering

Konsulent / IKT-kontakt er underordnet leder og seksjonsleder.

 

 

2.           Ansvarsområde / hovedoppgaver

Stillingsbeskrivelse for konsulent gjelder for IKT-kontakt i tillegg til denne stillingsbeskrivelsen.

 

IKT-kontakt har utvidet ansvars / funksjonsområde innen området IKT, og fungerer som avdelingens superbruker og kontaktperson mot HV-IKT. Dette innebærer bl.a.

  • å være avdelingens ressursperson på IKT generelt
  • å legge til rette for god infrastruktur og opplæring i nye systemer
  • å hjelpe og støtte medarbeiderne i bruk av IKT
  • å bistå ansatte ved tekniske problem

 

 

3.           Kvalifikasjoner

Erfaring og kompetanse innen IKT generelt og de systemer som brukes i Pasientreiser spesielt.

Superbrukerkurs.

 

 

4.           Samarbeidsforhold

Yte god service til alle brukere

Bidra til god samhandling internt og på tvers av seksjoner og avdelinger

Bidra til god samhandling med eksterne samarbeidspartnere

Delta i regionalt samarbeid

 

 

5.           Generelle bestemmelser

Ansvar for

         å følge gjeldende lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser, herunder etiske retningslinjer

         å bidra til et positivt og inspirerende arbeidsfelleskap, i seksjonen og hele avdelingen

         at aktiviteter og prioriteringer aktivt bidrar til oppnåelse av avdelingens overordnede mål

         å melde – og følge opp avvik

         å handle innenfor gitte fullmakter

         å holde seg faglig oppdatert

         å være lojal mot beslutninger vedtatt i avdeling/seksjon 

         å være imøtekommende, løsningsorientert og positiv