Stillingsbeskrivelse Konsulent / reiseplanlegger Pasientreiser v. 1.2, 23.10.2015

Versjon: 1.0                     Godkjent av: Milly Sivertsen                            Dato:25.10.10

 

Stilling:                      Konsulent / reiseplanlegger operativ seksjon

 

Avdeling / divisjon:            Pasientreiser / Divisjon for Medisinsk Service                              

 

 

1.           Organisatorisk plassering

Reiseplanlegger er underordnet avdelingssjef og driftsleder, og rapporterer til sistnevnte.

 

2.           Stillingens ansvarsområde / hovedoppgaver

Reiseplanlegger deltar i seksjonens / avdelingens arbeidsoppgaver. Dette innebærer bl.a.:

  • Organisere, samordne og bestille pasienttransport
  • Informasjon og veiledning til pasienter i planlegging av reise fra bosted til behandlingssted
  • Informasjon og veiledning til brukere via skranke, telefon og e-post
  • Vurdere om pasient har rett til rekvisisjon på trafikalt grunnlag
  • Sørge for at pasienttransporten blir forsvarlig utført i forhold til gjeldende avtaler / lovverk og på en kostnadseffektiv måte
  • Support mot behandlere / Nissy
  • Bistå i seksjonens og avdelingens øvrige arbeidsoppgaver ved behov
  • Sørge for å holde seg faglig oppdatert i regelverket, faglige retningslinjer samt IKT verktøyet.
  • Endring i arbeidsoppgaver kan skje i.h.t. arbeidsgivers styringsrett

 

3.           Kvalifikasjoner

Bestått 3-årig videregående skole eller tilsvarende.

Erfaring fra reiseplanlegging, kundesenter eller liknende virksomhet.

God kunnskap om regionens geografi og kommunikasjonsmuligheter.

Gode allmenne datakunnskaper og erfaring i bruk av IKT-/telefoniverktøy.

Gode samarbeids og kommunikasjonsevner, være kunde og serviceorientert, samt være opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Personlig egnethet.

 

4.           Samarbeidsforhold

Yte god service til alle brukere

Bidra til god samhandling internt og på tvers av seksjoner og avdelinger

Bidra til god samhandling med eksterne samarbeidspartnere

 

5.           Generelle bestemmelser

Ansvar for

         å følge gjeldende lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser, herunder etiske retningslinjer

         å bidra til et positivt og inspirerende arbeidsfelleskap, i seksjonen og hele avdelingen

         at aktiviteter og prioriteringer aktivt bidrar til oppnåelse av avdelingens overordnede mål

         å melde – og følge opp avvik

         å handle innenfor gitte fullmakter

         å holde seg faglig oppdatert

         å være lojal mot beslutninger vedtatt i avdeling/seksjon 

         å være imøtekommende, løsningsorientert og positiv