Stillingsbeskrivelse Konsulent administrativ seksjon Pasientreiser v. 1.2, 01.10.2015

Versjon:                1.0                          Godkjent av: Milly Sivertsen                                          Dato:25.10.10

 

Stilling:                      Konsulent Administrativ seksjon

 

Avdeling / divisjon:            Pasientreiser / Divisjon for Medisinsk Service                              

 

 

1.           Organisatorisk plassering

Konsulent er underordnet avdelingssjef og fagleder.

 

2.           Stillingens ansvarsområde / hovedoppgaver

Konsulentenes arbeidsområder er enkeltoppgjør.

 

Dette innebærer bl.a.:

  • Saksbehandle krav om refusjon for reise til / fra behandling i.h.t. gjeldende lover og avtaleverk
  • Informasjon og veiledning til brukere via telefon, e-post eller ved oppmøte
  • Klagebehandling
  • Kontroll oppmøtebekreftelse fly

 

Annet:

  • Sørge for å holde seg faglig oppdatert i regelverket, saksbehandlingsrutiner samt IKT verktøyet.
  • Endring i arbeidsoppgaver kan skje i.h.t. arbeidsgivers styringsrett

 

3.           Kvalifikasjoner

Minimum bestått 3-årig videregående utdanning eller tilsvarende.  

Erfaring fra eller kompetanse innen økonomi, regnskap, saksbehandling eller liknende virksomhet.

Gode allmenne datakunnskaper.

Gode samarbeids og kommunikasjonsevner, være kunde og serviceorientert, samt være opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Personlig egnethet.

 

4.           Samarbeidsforhold

Yte god service til alle brukere

Bidra til god samhandling internt og på tvers av seksjoner og avdelinger

Bidra til god samhandling med eksterne samarbeidspartnere

 

5.           Generelle bestemmelser

Ansvar for

         å følge gjeldende lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser, herunder etiske retningslinjer

         å bidra til et positivt og inspirerende arbeidsfelleskap, i seksjonen og hele avdelingen

         at aktiviteter og prioriteringer aktivt bidrar til oppnåelse av avdelingens overordnede mål

         å melde – og følge opp avvik

         å handle innenfor gitte fullmakter

         å holde seg faglig oppdatert

         å være lojal mot beslutninger vedtatt i avdeling/seksjon 

         å være imøtekommende, løsningsorientert og positiv