Vaktavtale for legene AFRM Lassa, avd. for fys.med. og rehabilitering v. 3.0, 11.06.2020

Beredskapsavtale for leger ved AFMR Lassa

 

Beredskapsordningen er en særskilt avtale mellom arbeidsgiver og den individuelle lege ansatt ved AFMR Lassa (A2 § 3.3 og § 5.11).

Lege i beredskap går i en rotasjonsordning fordelt på man-tors og fre-søn.

Ved beredskap plikter legen å være tilgjengelig per telefon mandag til fredag kl. 16.00 - 22.00 og helge- og høytidsdager kl. 12.00 - 18.00. Det er ikke utrykningsplikt. Utenom disse tidspunktene kontaktes beredskapslegen ved AFMR Lassa først, hvis ikke tilgjengelig skal forvakt ved nevrologisk avdeling kontaktes.

I beredskapsordningen inngår både LIS og overleger. Ved LIS i beredskap vil en overlege være tilgjengelig som bakvakt per telefon.

Kompensasjon for utrykning godtgjøres med minst 30 minutter. Med utrykning menes både telefonisk kontakt og reise til AFMR Lassa.

Ved flere telefonhenvendelser innenfor et sammenhengende tidsrom, begrenses dette oppad til en halvtime og godtgjøres kun som en telefonsamtale.

Kjøretid ved utrykning regnes som arbeidstid.

Beredskapsordningen godtgjøres med totalt 125.000 pr. år. Summen fordeles på det antall leger som deltar i ordningen til enhver tid.

 

Avspasering:

Forutsatt 7-delt beredskap gis det 9 avspaseringsdager i året til hver deltagende lege. Disse fordeles med 4,5 dager pr. halvår og skal tas ut fortløpende etter avtale med leder. Overføring til påfølgende år er kun mulig etter avtale med arbeidsgiver, og dersom det ikke er avtalt overføring bortfaller disse dagene.

Legene sørger selv for å bytte vakten innbyrdes ved planlagt fravær under 1 måned, som eksempelvis ved kurs, kongresser og ferie.

Ved inndekking av beredskap grunnet sykdom kompenseres dette med 0,13 % av basislønn pr. time tilsvarende 1,5 time per beredskapsdag.

 

Virkningsdato er fra 02.06.2020.

Avtalen kan sies opp av begge parter eller reforhandles med 2 måneders oppsigelsestid.

 

Dato:                                                                          Dato:

                    

                                                                               

My Torkildsen                                                          

 

Avd. overlege                                                            LIS