Innskriving i fødejournal med differensiering -skjema v. 1.8, 13.10.2020