Hjernesvulst- steroidbehandling ved høyt intrakranielt trykk v. 1.0, 19.02.2013

Steroidbehandling ved høyt intrakranielt trykk

Bente T. Hide
Publisert: 01.04.2009 11:39
Sist oppdatert: 01.04.2009 11:46

Hva er høyt intrakranielt trykk?
Ved skade i hjernen vil det ofte oppstå en hevelse og/eller væskeansamling rundt skadestedet. Hos voksne kan ikke hjerneskallen utvide seg, det vil derfor oppstå høyt trykk inne i hjernen. Sammen med skaden vil væskeansamlingen være med å forårsake denne tilstanden. Symptomene på dette kan være hodepine, kvalme/oppkast, tretthet eller utilpasshet.


Hva er steroider?
Steroider også kalt kortison/kortikosteroider er en medikamentgruppe. Disse preparatene har flere ulike navn: Florinef, Decadron, Medrol, Prednisolon, Prednison, Cortison, Cortone.

Disse legemidlene virker dempende på kroppens immunreaksjoner. Kortisol er et steroidhormon som dannes naturlig i kroppen. Det blir produsert i binyrebarken og styres av hypofysen, en kjertel i bunnen av hodeskallen. Produksjonen er størst om morgenen, og kan tidobles i perioder hvor en er under sterkt fysisk eller psykisk stress. Kortisol blir gjerne derfor kalt for ”stresshormonet”. Det er et livsnødvendig stoff. Uten kortisol kan ikke kroppen opprettholde funksjonene sine og foreta de nødvendige endringer ved ulike fysiske og psykiske påkjenninger. Syntetisk kortisol blir kalt for kortison. Kortisonets egenskaper gjør at det kan brukes i behandlingen av en rekke sykdommer.


Behandling:
Ved nevrologisk avdeling brukes i hovedsak Decadron/dexametason eller Medrol (metylprednisolon) for å drive bort væskeansamling/hevelse. Dette vil redusere trykket inne i kraniet. Virkning av medikamentet inntrer som oftest etter 1-2 dagers behandling og effekten er ofte stor. Hodepine, kvalme og andre symptomer vil ofte bli bedre eller forsvinne. Behandling med Decadron/Medrol er lindrende på plager/symptomer men fjerner ikke skaden som har oppstått i hjernen.

For å oppnå god effekt må Decadron tas i forholdsvis høye doser. Vi starter med høy dose og trapper gradvis ned til 0 eller en liten vedlikeholdsdose.


Bivirkninger, forebygging og behandling av disse:
Som de fleste medisiner har steroider en del bivirkninger. Noen opplever bivirkningene svært plagsomme, andre er lite plaget. Vi kan hjelpe med informasjon, gode råd og medisiner som motvirker plager. Gi derfor beskjed om du får noen av de bivirkningene som nevnes her.

Plager fra mage/tarm: Steroider kan tære på mageslimhinnen og gi ”sur mage”. Dette kjennes som sure oppstøt, ubehag/smerter i brystet og/eller magen. For å forebygge disse plagene vil det gis syrenøytraliserende medisiner (Zantac, Novalucid eller Nexium) parallelt med behandlingen. Dette vil beskytte magen.

Økt matlyst: Behandlingen kan gi økt appetitt. Noen går opp i vekt som følge av økt matinntak.

Høyt blodsukker: Steroidbehandlingen kan gi midlertidig høyt blodsukker. Det kan derfor være aktuelt å måle blodsukkeret ved oppstart og evt. videre om nødvendig. Noen få vil trenge insulinbehandling for å normalisere blodsukkernivået. Dette kan også normaliseres ved redusert inntak av sukkerholdige matvarer.

Aktivitetsnivå/stemmningsleie: Høy dose med steroider kan føre til at en føler seg glad, oppstemt og full av energi. Noen kjenner seg mer irritable, rastløse, utålmodige og urolige i kroppen. Det kan kjennes som hele kroppen er på høygir, at det ”kribler overalt”. Dette kan være plagsomt for den det gjelder men også for dem som er rundt av familie og venner. Ofte vil påvirkning av aktivitetsnivå og stemmningsleie også gå utover nattesøvnen. Mange har god hjelp av avslappende og/eller sovemedisin, for andre kan det hjelpe å få satt ord på plagene og snakke om det. Vi som helsepersonell kan gi råd og hjelp til å tilpasse hverdagen i samarbeid med pasienten og pårørende.

Såre slimhinner/soppinfeksjon: Dette kjennes som smerter ved svelging/spising, vond smak eller belegg i munnen. Her finnes råd om munnskylling, eventuelt lokal soppbehandling (mikstur eller tabletter).

Svekkelse av immunforsvaret: Steroider gjør at klassiske tegn på infeksjon som feber og lokale symptomer kamufleres. Personalet ved avdelingen vil være obs på dette. Si fra dersom du føler deg slapp eller at allmenntilstanden er redusert.

Vektøkning/ødemer: Steroidbehandlingen kan gjøre at kroppen holder på mer væske. Noen blir derfor plaget med hevelse, særlig i ansiktet, men også andre steder på kroppen.

Hudproblemer: Noen kan få rødhet i huden, særlig i ansiktet. Noen får litt mer uren hud og kviser men dette gjelder ikke mange.

Bivirkningene vil avta når medikamentet trappes ned.

 

Godkjent av seksjonsoverlege Elisabeth Farbu, 27.03.09

 

 

SUS Intranett