Solu-Medrol pasientinformasjon

Solu-Medrol pasientinformasjon v. 1.1, 07.04.2022

 

Solu-Medrol pasientinformasjon

 

Hva er Solu-Medrol – kur?
Solu-Medrol hører inn under medikamentgruppen steroider også kalt kortison/kortikosteroider. Disse legemidlene er en gruppe medisiner som benyttes ved en rekke ulike sykdommer. De virker dempende på kroppens immunreaksjoner, og gir raskere tilbakegang av symptomene. Dette vil kunne påskynde bedring. Medikamentet gis intravenøst gjennom en venekanyle i blodet. På nevrologisk avdeling gis denne kuren hovedsakelig til pasienter som gjennomgår akutt forverring av MS, men kan også gis ved enkelte andre nevrologiske sykdommer.


Hvordan gjennomføres kuren?
Før kuren tar du blodprøver og urinprøve, noen ganger også røntgen av lungene. Dette for å utelukke at det foreligger en infeksjon i kroppen. Solu-Medrol skal ikke gis ved infeksjoner da det kan forverre symptomene ytterligere. Solu-Medrol gis intravenøst (som drypp i en blodåre) over 3 – 5 dager. Infusjonen gis i løpet av en 1 time. Du kan slappe av på sengen eller i en stol mens infusjonen pågår. Det anbefales også at du tar det med ro de dagene du får kuren.


Bivirkninger, forebygging og behandling av disse:
Som de fleste medisiner har steroider en del bivirkninger. Noen opplever bivirkningene svært plagsomme, andre er lite plaget. Vi kan hjelpe med informasjon, gode råd og medisiner som motvirker plager. Gi derfor beskjed om du får noen av de bivirkningene som nevnes her.

Plager fra mage/tarm: Steroider kan tære på mageslimhinnen og gi ”sur mage”. Dette kjennes som sure oppstøt, ubehag/smerter i brystet og/eller magen. Noen kan også få forstoppelse av medikamentet. For å forebygge disse plagene vil det gis syrenøytraliserende medisiner (Somac) og avføringsmiddel (Laktulose) parallelt med behandlingen. Dette vil beskytte magen og forebygge forstoppelse.

Økt matlyst: Behandlingen kan gi økt appetitt. Noen går opp i vekt som følge av økt matinntak.

Høyt blodsukker: Steroidbehandlingen kan gi midlertidig høyt blodsukker. Det kan derfor være aktuelt å måle blodsukkeret ved oppstart og evt. videre om nødvendig. Noen få vil trenge insulinbehandling for å normalisere blodsukkernivået. Dette kan også normaliseres ved redusert inntak av sukkerholdige matvarer. Har du i tillegg diabetes, vil du få ekstra oppfølging med tanke på blodsukkerkontroll under hele perioden du får Solu-Medrol.

Aktivitetsnivå/stemmningsleie: Høy dose med steroider kan føre til at en føler seg glad, oppstemt og full av energi. Noen kjenner seg mer irritable, rastløse, utålmodige og urolige i kroppen. Det kan kjennes som hele kroppen er på høygir, at det ”kribler overalt”. Dette kan være plagsomt for den det gjelder, men også for dem som er rundt av familie og venner. Ofte vil påvirkning av aktivitetsnivå og stemningsleie også gå utover nattesøvnen. Mange har god hjelp av avslappende og/eller sovemedisin. Enkelte vil kunne føle seg deprimerte under behandlingen, og kjente depresjonssymptomer kan bli forverret. Vi som helsepersonell kan gi råd og hjelp til å tilpasse hverdagen i samarbeid med pasienten og pårørende.


Bivirkningene vil avta når medikamentet trappes ned.

 

 

 

SUS Intranett