Barsel 7G - arbeidsoppgaver for jordmor v. 1.6, 20.04.2020

DAGVAKT

Kl 07 - 07.30            Vaktskifte/rapport

Kl 0730 - 08.30        Oversikt/medisinutdeling/ONEWS-måling

Kl 0830 - 09.30        Frokost.

Kl 1115                    ”Knipen”(man-, ons- og fredag)

Kl 1215 - 13.15        Middag

Ca kl 13                   Rapport/gjennomgang av mor og barn sammen med barnepleier

Kl 14 - 15                 Lørdag og søndag: Visittid

Kl 15 - 15.30            Vaktskifte/rapport.

 

Ansvarshavende jordmor gir rapport og fordeler pasienter i avdelingen mellom jordmødre og barnepleiere som er på jobb.​ Se:Barsel 7G - generelle arbeidsrutiner

 

Fellesrapporten inneholder kun det viktigste av opplysninger. Hver jordmor har derfor ansvar for å lese nøye gjennom sine pasienter etter rapporten. Les notater i DIPS, sjekk om alt stemmer og rydd i øverste linje i Barseloversikten (BO) i Natus. 

 

Barselkvinner - rutiner på barselavdelingen

 

Når man har ansvar for et rom, tar man seg av medisinutdeling, ONEWS-målinger, legevisitt, bestillinger av blodprøver, sjekk at det er tatt navlestrengsblod av Rh- (neg) mødre og om mor skal ha/har fått Anti D, kontroller/samtaler, ammehjelp og andre pasientrelaterte oppgaver. Barnepleierne tar seg i hovedsak av barna, men jordmor har overordnet ansvar for at prøver tas og følges opp, barnelegevisitt er gjennomført (evt fulgt opp) og at amming følges opp og dokumenteres.

 

Barnepleier og jordmor samarbeider om sengereiing og rydding av pasientrom. Jordmor har ansvar for i samarbeid med barnepleier å hjelpe sectiopasienter og andre kvinner som har behov for det, å komme seg opp og stelle seg. Barnepleier og jordmor samarbeider om å hente mat til de som ikke kan gå til spisesalen. Pasientene tilbys isvann.

 

Legevisitt gjennomføres i løpet av formiddagen, Hver jordmor går igjennom sine pasienter sammen med legen. Medisinkurven og blodprøver i DIPS skal signeres av legen. Epikrise skal skrives ved sectio eller kompliserte forløp. Se liste

Epikriseskriving føde/barsel-seksjonen

 

Fysioterapeuten har undervisning om knipeøvelser etter fødsel. Det foregår i spisesalen mandag, onsdag og fredag kl 11.15, og kvinnene bør minnes på å gå dit.

 

Generelle arbeidsoppgaver:

  

 

Faste ekstraoppgaver:

 • Stue 7001:   Medisinrommet: sjekke intravenøskurven, blødningskurven, eklampsikurven, akuttkurve med Epipenn og glucagon i kjøleskapet (til føling)

 • Stue 7005:   Kopiere/fylle på informasjonsmateriell. Kontorpersonale på 7H kan være behjelpelig.

 • Stue 7009:   Rydde/fylle på på samtalerommene og skrivestua

 • Stue 7012:   Fylle på kateteriseringsutstyr. Sjekke O2-kolben på lageret

 

 

KVELDSVAKT

 Kl 15 - 17               Siesta

Kl 17 - 18               Kveldsmat

Kl 17 – 1815           Pappa- og søskenvisitt                

Kl 1815 - 19           Mandag til fredag: Visittid

Kl 20 - 21       Sen kveldsmat

Kl 22 - 2230           Vaktskifte/rapport

 

Generelle arbeidsoppgaver:

 • Ta imot nye pasienter og gi velkomstsamtaler

 • Medisinutdeling

 • ONEWS ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken

 • Tilby veiledning, samtale og ammehjelp ved behov.

 • Dersom jordmorkontrollen ikke er gjort på dagen, kan det gjøres i løpet av kvelden.​

 • Hjelpe barnepleiere med mating av barn.

 • Sjekke blodprøver som er tatt kl 12. Vurdere tiltak og signere på barnekurve sammen med barnepleier.

 

 

 

NATTEVAKT

Kl 07:                Kort rapport til ansvarshavende jordmor på dagvakt.

Kl 07-0730:       Ta ringeklokker og legg på varme på barn som skal ta blodprøver i ukedagene.

 

Generelle arbeidsoppgaver:

 • Jordmor har ansvar for medisinutdeling, tar imot nye pasienter og hjelper til med amming, barnestell og forefallende arbeid på barnestuen,  

 • Kontrollere narkotika.

 • Skrive ut partogram og helsekort til utreisesamtalen

 • Sprite telefoner og tastatur på vaktrom og skrivestuen

 • Mot slutten av vakten: Les i DIPS om barn som ligger på 3D, skriv situasjonsrapport i BO i Natus. Evt ring 3D.

 • Skrive ut pasientlister til dagvakten

 

 

 

 

 

Lenker:

 

Jordmor føde/barselseksjonen

Sectio - postoperativ behandling ved Kvinneklinikken

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)