Innskriving i fødejournal med differensiering (engelsk) - skjema v. 1.3, 20.05.2020