Infeksjon hos nyfødte - observasjonsskjema v. 2.7, 17.06.2021