Kols - skole v. 1.3

Lærings-og mestringssenteret (LMS)

 

KOLS-SKOLE (for pasienter og pårørende)

 

 

MÅLGRUPPE

Pasienter med diagnostisert Kols – sykdom. Du er velkommen til å ta med deg en av dine nærmeste.

 

 

INNHOLD

- Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling

- Inhalasjonsteknikk

- Riktig kosthold

- Røyking og røykestopp

- Tekniske hjelpemidler

- Trygderettigheter

- Anfallsmestring

- Slimmobilisering

- Avspenning

- Energiøkonomisering

 

 

TEMA-ANSVARLIG

Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest

 

 

STED

Lærings-og mestringssenteret, SUS, Armauer Hansensvei 20

 

 

TID

Hver tirsdag og torsdag i 4-6 uker, Kl. 09.00 til 14.30

 

 

FREKVENS

Nytt kurs 4-5 ganger pr. år

 

 

KURSAVGIFT  

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Det blir lett servering – alle betaler kr. 50 pr. gang

 

 

HENVISNING

Fra egen lege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS. Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

 

 

PÅMELDING

Alle deltagere får egen invitasjon etter forundersøkelse ved lungemedisinsk poliklinikk SUS

 

 

FAGLIG ANSVARLIG

Lunge spesialist

Avd. leder lunge med. poliklinikk

Lungesykepleier og lungefysioterapeut.

 

 

KURSANSVARLIG/KONTAKTPERSON

Sykepleier Solveig Ruud v/lunge poliklinikk SUS, tlf. 51519431