Organisasjonskart Anestesisykepleieravdelingen, v. 1.2, 07.03.2017