Fødsel - Opphold føde og barsel, generell - pasientinformasjon v. 1.5, 01.03.2018