Til dere som har fått et barn med Down syndrom v. 1.3, 15.08.2017