DIPS Classic Betaling av egenandeler med kontanter v. 1.5

1.   Bakgrunn

Alle polikliniske besøk skal i utgangspunket utløse en egenandel. Slik egenandel skal som hovedregel betales av pasient med de unntak som fremkommer i forskriften og regler om egenandelstak. I tillegg kan det kreves betaling for bandasjemateriell eller lignende.

 

2.   Formål

Rutinen skal sikre korrekt registrering av kontant betaling på riktig pasientregning til riktig tid.

 

Ansvar for prosedyren: Regnskapsavdelingen.

Utfører rutinen: Merkantilt personell.

Avdeling: Gjelder alle somatiske og psykiatriske poliklinikker hvor det tas imot kontant betaling.

 

3.   Gjennomføring

Registrering av kontant betaling forutsetter at PC`ene som benyttes er definert i DIPS som kontantkasse.

 

Velg meny Vis | Reskontro. Søk opp pasient ved bruk av fakturanummer, fødselsnummer eller navn (etternavn fornavn). Dobbeltklikk på aktuell pasient.

 

Bildet viser alle pasientens åpne og lukkede (betalte) regninger.

 

Ta imot betaling.

 

Marker regningen som skal betales.

 

 

Utestående beløp på regningen vil vises nederst til venstre i bildet. Sjekk at registrert beløp er korrekt FØR du klikker Betal.

 

 

Klikk Yes på meldingen som vises.

 

 

Fakturaen lukkes, og reskontro viser at regningen er betalt kontant hvis du klikker på ”haken” .

 

 

Det vil nå gå en elektronisk betalingstransaksjon til Oracle økonomisystem.

 

1.    Riv av ”giro-delen” nederst på regningen og legg i kassen som bilag.

 

2.    Skriv ”Betalt”, datèr og signèr med stempel og ditt navn/underskrift på gjenværende fakturadel før du leverer den til pasient.

 

3.    Innføring i egenandelskort kan utføres, husk å notere fakturanummer eller KID-nummer i kortet.

 

 

Feilregistrering av kontant betaling

Dersom det blir registrert kontant betaling på en feil regning/pasient kan du IKKE korrigere dette selv. Skjemaet ”Melding om feilregistrert betaling” som ligger på intranett, må fylles nøyaktig ut og kopi av den aktuelle regningen sendes til regnskapsavdelingen v/ Gro Juul.

 

Dersom det feilaktig trykkes på ”Betal” knappen uten at det mottas kontanter kan du IKKE korrigere dette selv. Pasienten må ta med seg faktura og betale via nettbank/brevgiro.  Skjemaet ”Melding om feilregistrert betaling” som ligger på intranett, må fylles nøyaktig ut og kopi av den aktuelle regningen sendes til regnskapsavdelingen v/ Gro Juul.