PasientInformasjon om slagposten 6E v. 1.0, 20.09.2018

Velkommen til avdeling 6E

Slagposten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til deg som pasient og dine pårørende

Velkommen til slagposten, avdeling 6E.

Slagposten er plassert i 6.etasje i vestbygget på Stavanger Universitetssjukehus.

Avdelingen har 20 sengeplasser hvor pasienter med hjerneslag utgjør den største gruppen.

Vi ønsker deg som pasient et godt opphold hos oss! Ønsker du eller dine pårørende at noe skal være annerledes, setter vi stor pris på om du formidler dette muntlig eller skriftlig til ledelsen ved 6E.

Avdelingens målsetting er at du som pasient skal få et målrettet og planlagt tilbud fra alle som er involvert i behandlingen. Tilbudet skal tilpasses ditt behov.

Avdelingen driver målrettet behandling gjennom

        Akutt behandling av hjerneslag

        Observasjon, behandling og begrensing av sykdomsutvikling i akuttfasen

        Kartlegging av typen, og årsaken til hjerneslaget

        Forebyggende behandling med tanke på risikoreduksjon for eventuelt flere hjerneslag

        Tidlig start av gjenopptrening

        Oppdage og behandle eventuelle komplikasjoner som følge av hjerneslaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdeling:

Avdelingen er delt inn i to tverrfaglige grupper, og du vil bli tilknyttet en av disse gruppene. Dette er for å gi deg best mulig oppfølging.

 De tverrfaglige gruppene består av:

        Lege

        Sykepleier

        Hjelpepleier

        Ergoterapeut

        Fysioterapeut

        Logoped

Pre  

Sosionom, ernæringsfysiolog og sykehusprest, er tilgjengelig ved behov.

Vår viktigste oppgave er å hjelpe deg å mestre de vanskeligheter din sykdom påfører deg. Vi gir deg råd og veiledning i dagliglivets aktiviteter.

I samarbeid med deg som pasient og dine pårørende følger vi opp utredning, behandling, tidlig kontakt med kommune og planlegging av utreise.

 

Rutiner

Frokost/medisiner                 08:30 – 09:30

Morgenstell                             08:00 – 11:00

Legevisitt                                10:00 – 11:00

Middag/medisiner                 12.30 – 13:30

Mellommåltid/medisiner        17:00 – 18.00

Kveldsstell starter ca 19.00

Kveldsmat/medisiner starter ca 20.00

 

 

 

 

Matservering

Alle måltider serveres hovedsaklig i buffeen. En buffèvert  er tilgjengelig for hjelp med serveringen.

De pasientene som trenger hjelp og tilrettelegging av personalet i matsituasjonen, spiser i dagligstuen.

Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan spise i buffeen eller dagligstue, får maten servert på rommet.

Ved behov for mat utenom måltidene kan du ta kontakt med personalet. Mat og drikke fra buffeen er forbeholdt pasientene, og du kan selv forsyne deg hele døgnet. Personalet er behjelpelig med serveringen.

Vær nøye med håndhygienen før du forsyner deg av buffeen. Vask hendene godt, eller bruk desinfiserende håndsprit fra dispenser utenfor døren til buffeen.

 

Pleiepersonalets rutiner

Vaktskifte/rapport                           07:15 – 08.00

Legevisitt med previsitt                  09:15 – 11.00

Lunsj/rapport                                   11:15 – 12:00

Vaktskifte/rapport                           15:00 – 15:30

Matpause                                         18:00 – 18:30

Vaktskifte/rapport                            22:00 – 22:30

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøkelser

De fleste undersøkelsene blir foretatt i tidspunktet mellom 08:00 – 16:00. Noen av undersøkelsene kan være vanskelig å tidsbestemme på forhånd. Det er ønskelig at du holder deg mest mulig i avdelingen på dagtid, eller eventuelt oppgir et mobilnummer du kan kontaktes på om du forlater avdelingen.

Blodtrykk/puls og temperatur

De fire første dagene etter innleggelse anses som akuttfasen. Da måles blodtrykk og puls på alle slagpasienter fire ganger daglig, ca klokken 06.00, 13.30, 16.00 og 20.00. Deretter måles blodtrykk og puls morgen og kveld. Når en pasient anses som rehabiliterinsgpasient, måles blodtrykk og puls morgen og kveld. Temperatur måles som regel morgen og kveld. Det samme gjelder for respirason og oksigen mettning.

Trening

Trening med fysio-, ergoterapeuter og logoped vil hovedsakelig foregå mellom 09:00 – 12:00, og 13:00 – 15:00 men det kan også foregå i andre daglige aktiviteter. Vi tilstreber en såkalt ”24-timers behandlingskonsept”, som betyr at en viktig del av opptreningen foregår i alle daglige aktiviteter. Pårørende kan gjerne ta kontakt for informasjon, eller for deltakelse i pasientens trening. Det kan også avtales møte og samtale med avdelingens sosionom.

Visittid

Pårørende er en viktig ressurs for vår pasientgruppe, og vi ønsker dere hjertelig velkommen i avdelingen. Da de fleste pasientene ikke har enerom, setter vi pris på at dere tar kontakt med personalet før dere skal inn på pasientrommet.

Personlige eiendeler

Det finnes tilhørende skap til hver sengeplass på avdelingen hvor du kan oppbevare personlige klær og eiendeler. Avdelingen har ikke kapasitet til å låse inn og oppbevare verdisaker. Det er derfor ønskelig at slike verdisaker blir tatt med hjem av pårørende.

Det anbefales at du bruker privat tøy når du skal starte mobilisering og opptrening. Gode sko med god støtte rundt hæl er også viktig. Skittent tøy tas med hjem for vask.

Gjenglemt tøy/eiendeler oppbevares i 14 dager før det eventuelt blir kastet eller gitt til Fretex.

 

Telefon/telefontid

Det er tillatt å bruke mobiltelefon i avdelingen men det er ønskelig at den settes på lydløs modus, og at man tar hensyn til medpasientene. Det er også mulig å få låne en trådløs telefon i avdelingen.

Dersom pårørende ønsker å snakke med lege/sykepleiere, er det ønskelig at man ringer etter legevisitten 12:15. Da kan en også avtale samtale/møte med lege/sykepleiere. Telefon direkte til avdeling 6E er 51 51 97 09.

Utreise

Avdelingen ordner med taxirekvisisjon, eller annen transport etter gjeldende retningslinjer og rettigheter for pasienten. Når pasienten overflyttes med ambulanse til annen institusjon, må pårørende ta med pasientens eiendeler.

Pleiepersonalet vil ved behov formidle kontakt med kommunen i forhold til søknad om kommunale omsorgstjenester.

Avdelingen/sykehuset dekker ikke transport når pasienten skal reise hjem på permisjon. For mer informasjon vedrørende transport henviser vi til helseforetakets senter for pasientreiser på tlf 05515, eller deres nettside www.pasientreiser.no

Hotell

Pasienthotellet St.Svitun er tilknyttet sykehuset. Avdelingen er behjelpelig med hotellbestilling til pasienter og pårørende som ønsker å overnatte på hotellet. Det er legen som avgjør for hver enkelt pasient om det er aktuelt å overnatte på hotellet istedenfor på sengepost.