STAN/CTG elektronisk journal

STAN/CTG elektronisk journal v. 1.7, 10.11.2021

STAN/CTG lagres i Stan-viewer og CTG fra Hp-maskin scannes til DIPS fra 01.01.12

 

Alle STAN og CTG registreringer for perioden desember-2009, 2010 og 2011 er lagret i sentralarkivet, - som papir i eget arkiv. Disse registreringene er signerte og stemplet med klassifisering.

 

Poliklinisk kontakt, svangerskapsundersøkelse eller mottaksundersøkelse:

Dokumenter i Stan logg:    

-    indikasjon for CTG

-    normal CTG signeres av jordmor eller lege

-      avvikende CTG og oppfølging dokumenteres og signeres av jordmor eller lege

-      patologisk CTG og oppfølging dokumenteres og signeres av jordmor og lege

-      mulig årsak til avvikende og patologisk ctg

Dokumenter i Natus: Velg evt innkomst CTG i mottaksundersøkelsen, skriv inn fosterlyd.

I notatfeltet dokumenteres:

                   - indikasjon for CTG

- CTG registreringsid/file name: Eks.: ”SRO0265”

- klassifisering av registrering: normal, avvikende eller patologisk

- mulig årsak til avvikende og patologisk CTG

- videre oppfølging dokumenteres i mottaksundersøkelsen eller i Natus- journal

Loggen skrives ut og legges til til sekretær sammen med kons.skjema.

Jordmor fører CTG registreringsid/file name på liste over registreringer.*

                  

CTG registrering med Hp-maskin (dvs med ctg papirstrimmel): Navnelapp påføres registrering. Påfør stempel; klassifiser og signer.

Differensiering grønn og rød gruppe

Foretrekk alltid Neoventa-apparat (STAN-maskin,) det er arbeidskrevende å scanne CTG-strimler.

Dokumenter i Natus: Velg evt innkomst CTG i mottaksundersøkelsen, skriv inn fosterlyd. I notatfeltet skrives:

                   - indikasjon for CTG

- CTG registrering: scannet i DIPS

- klassifisering av registrering: normal, avvikende eller patologisk.

- mulig årsak til avvikende og patologisk ctg

- Videre oppfølging dokumenteres i Natus-journal.

 

CTG registreringer (inkl.CTG med STV) av innlagte pasienter på 7H og fødeavdeling:

Dokumenter i Stan logg:

                   -    indikasjon for CTG       

-    normal CTG signeres av jordmor eller lege

-      avvikende CTG og oppfølging dokumenteres og signeres av jordmor eller lege

-      patologisk CTG og oppfølging dokumenteres og signeres av jordmor og lege

-      mulig årsak til avvikende og patologisk ctg

Dokumenter slik i kurve/partogram i Natus:

Velg ”fosterlyd”: skriv inn hjertefrekvens, velg undersøkt med: …………… , i kommentarfelt skriv:  CTG registreringsid/file name eller scannet DIPS (ved CTG strimmel),og klassifiser registrering: normal, avvikende eller patologisk       

I Natus journal dokumenteres mulig årsak til avvikende eller patologisk CTG og videre oppfølging.

Registrering legges i papirversjon i oppholdsmappe.

Jordmor fører CTG/STAN registreringsid/file name på liste over registreringer.*

 

STAN registreringer og kontinuerlig CTG av pasienter i fødsel:

Dokumenter i Stan logg:

                   -    indikasjon for CTG/STAN

-    normal CTG signeres av jordmor eller lege

-      avvikende CTG og oppfølging dokumenteres og signeres av jordmor eller lege

-      patologisk CTG og oppfølging dokumenteres og signeres av jordmor og lege. NB: Ved umiddelbart forestående spontan fødsel og patologisk CTG vurderes tilkalling av lege, dersom lege ikke er tilstede signeres CTG/STAN av jordmor Differensiering grønn og rød gruppe

-      mulig årsak til avvikende og patologisk CTG

Dokumenter slik i kurve/partogram i Natus:

Velg ”ny legemiddelforskriving”:

-      Kategori: velg: medisinering

-      Medikament: CTG eller STAN

-      Type: kontinuerlig

-      Intervall: annet

-      Starttidspunkt: -----

-      Velg: start infusjon og skriv inn STAN registreringsid i feltet for merknad, eller scannet DIPS (ved CTG strimmel)

I partogrammet dokumenteres fosterlyd og klassifisering av CTG.

I Natus journal dokumenteres årsak til avvikende eller patologisk CTG og videre oppfølging. (Ved mange detaljer i STAN logg kan en eventuelt vise til STAN logg i Natus journal for å unngå mye dobbeltføring.)

Dokumenter rier i partogrammet i Natus.

Registrering legges i papirversjon i oppholdsmappe.

Jordmor fører CTG/STAN registreringsid/file name på liste over registreringer.

 

NB! Når STAN registreringen avsluttes midlertidig kan en fortsette samme registreing med samme id, dvs dersom ny registrering skal tas innen 2 timer.

 

*Liste over CTG/STAN registreringsid/file name:

Listen påføres kvinnens navnelapp. Id for alle CTG/STAN registreringer for dette svangerskapet påføres denne listen. Listen og registreringer gjort i dette svangerskapet oppbevares i papirversjon i CTG/STAN mappen på fødearkiv til kvinnen har født. Sekretær kontrollerer at alle registrerings id/file name er påført listen. Etter fødsel makuleres alle registreringer av sekretær. Registreringene er nå lagret i STAN-viewer. Registreringer utført med Hp-apparat scannes inn i DIPS. Dato for Hp- registreringer påføres også listen. Listen scannes inn i DIPS under:

Dokumenttype: CTG/STAN-registreringer Skan

Journalgruppe: HST SO svangerskap-/fødejournal

                 STAN/CTG liste til scanning (Ikke tilgjengelig)

                

        

STAN og CTG hentes i: StanViewer