Rengjøring av inventar og utstyr. v. 2.3, 16.09.2019

1.     Hensikt: 

Sørge for at inventar på seksjonen blir regelmessig rengjort.

Gjelder ikke medisinsk teknisk utstyr.

 

2.     Omfang:

Omfatter rengjøring av arbeidsbenker, Pc med tastatur, inkubatorrom, kjølerom, kjøleskap, hyller og skap-innvendig.

 

3.     Definisjoner:

 

4.     Ansvar:

Fagledere har ansvaret for at de periodiske rengjøringsoppgavene blir utført på de skap, inkubatorer og rom som naturlig ligger under deres ansvar.

Oppgavene delegeres til bioingeniørene på seksjonen.

Se liste Fordeling av faste rengjørings - og vedlikeholdsoppgaver (Ikke tilgjengelig)

Den enkelte bioingeniør har ansvar for at rengjøring av arbeidsbenker og Pc’er med tastatur blir utført regelmessig.

5.     HMS:

Ved tillaging av Virkon bruksløsning – følg prosedyren som henger på veggen på Generell bakt.lab.       

Bruk hansker ved rengjøring.

 

6.     Beskrivelse:

         

6.1      Arbeidsbenker

Vaskes med 70 % sprit HVER dag ved arbeidstid slutt.

6.2      Pc med tastatur og mus

Hvite tastaturer tørkes med 70 % sprit hver dag. Andre tastaturer tørkes med egne kluter som finnes i glasskapet på Generell bakt.lab.

Pc tørkes for støv hver fredag. Bruk egne engangspapir som finnes i glasskapet på Generell bakt.lab.

 

6.3      Inkubatorrommet.

Rengjøres 2 ganger pr år. Vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. Skjema til rengjøring av inkubatorrom, kjøleskap, hyller og skap. (Ikke tilgjengelig)

 

6.4      Kjølerommet.

Rengjøres 2 ganger pr år. Vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. Skjema til rengjøring av inkubatorrom, kjøleskap, hyller og skap. (Ikke tilgjengelig)

6.5      Kjøleskap rengjøres

Rengjøres 2 ganger pr år. Vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. Skjema til rengjøring av inkubatorrom, kjøleskap, hyller og skap. (Ikke tilgjengelig)

6.6      Hyller og skap – innvendig.

Rengjøres 2 ganger pr år. Vaskes med Virkon bruksoppløsning og engangskluter. Skjema til rengjøring av inkubatorrom, kjøleskap, hyller og skap. (Ikke tilgjengelig)

 

 

 

7.     Avvik:

Hvis rengjøringsrutinene må fravikes pga for eksempel personellmangel eller stor arbeidsbelastning, meldes dette til fagleder evt. seksjonsleder.

 

8.     Kilder/Referanser: