Bestille demonstrasjon/teleradiologi v. 1.3, 25.09.2017

1.   Hensikt/omfang

Prosedyren beskriver hvordan en bestiller undersøkelser som ønskes demonstrert, vurdert på nytt eller gjort tilgjengelig på RISWeb. Dette gjelder også innhenting/videresending av radiologiske undersøkelser fra/til andre sykehus

2.   Ansvar/målgruppe

Utfører registrering: Rekvirerende lege fyller ut en henvisning med informasjon om hvilke undersøkelser som ønskes innhentet/videresendt og fra/til hvor.

3.   Handling

Innhenting av radiologiske undersøkelser

Dette gjelder undersøkelser som ønskes demonstrert, vurdert på nytt eller gjort tilgjengelig.

 

a) I henvisningenbildet sitt felt for Undersøkelsestyper– velg ”Demonstrasjon” dersom en ønsker ny demonstrasjon av egne bilder.

 

b) Velg ”Teleradiologi” dersom en ønsker importert/eksportert bilder til/fra andre sykehus, overføre bilder elektronisk eller som CD.

 

Viktig! I feltet for ”Hva ønskes us”, skal det informeres om hvilke(t) sykehus bildene skal innhentes fra/sendes til. Dersom dette er sykehus i andre helseforetak må klinikeren gi beskjed til ansvarlig sekretær ved post eller poliklinikk som sørger for at bestilling av bildene fra annet sykehus utføres.

 

Mellom kl:22 og 08 må legen selv bestille overføring av bilder fra annet sykehus;

 

Haukeland etter kl. 2200: 55 97 23 82

Haugesund etter kl. 2200: 52 73 22 40

Rikshospitalet etter kl. 2200: 23 07 00 00

 

Legen sender samtidig en elektronisk henvisning som beskrevet over. Bildene verifiseres påfølgende hverdag av arkivpersonalet på Radiologisk avdeling (kobling av bilder mot henvisning).