Sola DPS - Post C, postens retningslinjer v. 1.4, 18.03.2014

Retningslinjer

Faglige retningslinjer

Retningslinje for mottak av pasient (Ikke tilgjengelig)

Sjekkliste for mottak av pasient (Ikke tilgjengelig)

Teammøter (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Inngåelse og fornyelse av brukerstyrte kontrakter (Ikke tilgjengelig)

Brukerstyrt kontrakt (Ikke tilgjengelig)

Instruksjoner til Mindfulness gruppeleder (Ikke tilgjengelig) 

Mindulnessgruppe (Ikke tilgjengelig)

Administrative retningslinjer

Innleie for fravær på natt (Ikke tilgjengelig)

Forebygging av næringsassosiert sykdom (Ikke tilgjengelig)

Arbeidsbeskrivelse kjøkken (Ikke tilgjengelig)

Avvikshåndtering Synergi (Ikke tilgjengelig) 

Informasjonskriv

Mindfulnessgruppe: info til pasienter (Ikke tilgjengelig)

Behandlingsplan

Miljøterapi ved Sola DPS

Klagerett

Maler og skjema

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Skjema: Registrering av meldte pasienter (Ikke tilgjengelig)

Skjema: Kontroll av temperatur ved legemiddellager (Ikke tilgjengelig)

Skjema: Sjekkliste renhold kjøkken (Ikke tilgjengelig)

Skjema: Temperaturkontroll for kjøleskap og fryser (Ikke tilgjengelig)

Mal: Referat for teammøte (Ikke tilgjengelig)

 

Under arbeid

Retningslinjer for utskrivelse

Behandlingsmøte