HYDREA kur - pasientinformasjon v. 1.4, 28.05.2020

PASIENTINFORMASJON OM HYDREA

 

Du skal nå starte behandling med en medisin som heter HYDREA (Hydroxyurea).

Dette er en cellegift som hemmer veksten av celler. Det fører til reduksjon av antall hvite blodceller, røde blodceller og blodplater.

 

Under behandlingen følger vi blodverdiene dine for å se at du tåler behandlingen.

BLODPRØVER TAS EN GANG I UKEN.

 

Du bør drikke rikelig under behandlingen - MINST 2 LITER OM DAGEN - for å skylle ut avfallsstoffer. Hydrea er cellegift og skilles stort sett ut gjennom urinen.

 

KAPSLENE SKAL SVELGES HELE, IKKE SAMTIDIG MED MAT el. ALKOHOL, da dette vil nedsette virkningen av Hydrea.

 

Dosering og varighet av behandling fastsettes individuelt, ofte ut ifra blodverdier.

 

DU SKAL TA ______ KAPSLER.

 

Det er viktig å ta medisinen til de tider som er bestemt.

Hvis du tar for mye Hydrea må du kontakte legen din.

Hvis du glemmer å ta Hydrea må du ikke ta dobbel dose som erstatning for den glemte dosen, da hopper du bare over den glemte dosen.

 

BIVIRKNINGER SOM KAN OPPSTÅ:

 

DE VANLIGSTE BIVIRKNINGER ER:

  • Fall i blodverdier:

-       lave hvite blodlegemer gir økt infeksjonsrisiko, ta kontakt ved feber over 38,5.

-       lave røde blodlegemer gir lav blodprosent

-       lave blodplater gir blødningstendens, ta kontakt ved evt. blødning

  • Diare
  • Forstoppelse

 

ANDRE, MER UVANLIGE BIVIRKNINGER:

  • Kvalme / oppkast
  • Nedsatt appetitt
  • Irritasjon i munnslimhinner
  • Frysninger og illebefinnende
  • Hudutslett med rødme, oftest i ansikt og hender / føtter
  • Hudforandringer med misfarging, hudavskalling, kløe og sår
  • Hodepine