IXOTENE - pasientinformasjon

IXOTENE - pasientinformasjon v. 1.5, 27.02.2018

PASIENTINFORMASJON OM IXOTENE

 

Du skal nå starte behandling med en medisin som heter IXOTENE (Trofosfamid).

Dette er en cellegift som hemmer veksten av kreftceller.

 

Under behandlingen følger vi blodverdiene dine for å se at du tåler behandlingen

Blodprøver tas med jevne mellomrom.

 

DU BØR DRIKKE RIKELIG UNDER BEHANDLINGEN, 2 liter for dagen for å skylle ut avfallsstoffer.

Ixotene (Trofosfamid) er en cellegift og skilles ut gjennom urinen.

 

Tablettene skal svelges hele og kan tas både til måltider eller utenom alt etter hva som passer best. 

 

DOSERING OG VARIGHET AV BEHANDLING FASTSETTES FOR HVER ENKELT GANG.

 

BIVIRKNINGER SOM KAN OPPSTÅ:

 

  • kvalme / brekninger / nedsatt matlyst kan forekomme. Du kan få kvalmestillende medikamenter for dette.
  • lave hvite blodlegemer gir økt infeksjonsrisiko, ta kontakt ved feber målt over 38,5.
  • lave røde blodlegemer gir lav blodprosent
  • lave blodplater gir blødningstendens, ta kontakt ved evt. blødning.

 

Vi følger blodverdier for å se at du tåler behandlingen.

 

HVIS DU HAR SUKKERSYKE OG BRUKER TABLETTER (Daonil, Mindiab) FOR Å

REGULERE BLODSUKKERET KAN IXOTENE MEDFØRE LAVT BLODSUKKER.

 

Snakk med legen om dette.