Pasientinformasjon: Operasjonsmetoder v. 1.9, 03.05.2021

Bryst- og endokrin kirurgisk seksjon

 

 

INFORMASJON TIL DEG SOM HAR FÅTT PÅVIST BRYSTKREFT ELLER FORSTADIER TIL BRYSTKREFT

 

Det er veldig forskjellig hvordan brystkreft og forstadier manifesterer seg. Behandlingen blir derfor skreddersydd utfra hva vi vet om sykdommen hos den enkelte. Hver og en pasient blir diskutert på tverrfaglig møte mellom kirurger, røntgenleger, kreftleger og patologer, før diagnose og behandlingsalternativ blir presentert. Hos noen pasienter påvises kun DCIS, enkelt forklart forstadier, som krever kirurgisk behandling. Andre pasienter må ha cellegift eller hormon behandling før kirurgisk behandling. For noen pasienter er det nødvendig med tilleggs undersøkelser før kirurgisk behandling. Dette kan være kontrastmammografi, MR av brystet eller ny vevsprøve.

 

Forundersøkelser:

 

De fleste har allerede vært på Brystdiagnostisk senter (BDS) og tatt mammografi, ultralyd og celleprøver.  Noen ganger er det nødvendig med flere undersøkelser før operasjonsmetoden kan fastsettes. 

    MR 

Dette er en magnettomografisk undersøkelse, der du ligger på magen og føres inn i en stor sylinder. Før undersøkelsen fyller du ut en sjekkliste. Du kan bl.a. ikke ha metall på deg eller innoperert i kroppen.  MR gjennomføres på SUS.

Mer informasjon finner du her: https://helse-stavanger.no/behandlinger/mr-av-bryst

 
 

 

  Kontrastmammografi

Det settes inn et jodholdig kontrastmiddel i en blodåre i armen før mammografiundersøkelsen. Kontrasten tas opp i vevet, spesielt i sykelige forandringer, som da kan bli sett tydeligere.

Kontrastmiddelet skilles ut gjennom nyrene, og det blir tatt en blodprøve på forhånd for å sjekke nyrefunksjonen.  Hvis du tidligere har reagert på kontrastmiddel, er det viktig å opplyse om dette på forhånd.  Denne undersøkelsen gjennomføres på BDS i Hillevåg.

Mer informasjon finner du her: https://helse-stavanger.no/behandlinger/kontrastmammograf

 

Du er ferdig utredet, og klar for operasjon.

 

Ulike kirurgiske metoder:

          Brystbevarende operasjon

Utfra størrelse og beliggenhet av svulsten i brystet, kan mange tilbys en brystbevarende operasjon. Hensikten er å bevare brystet, og at det skal se pent ut når man har på seg BH. Uten klær på vil man se arr, og det kan også bli et søkk pga. vevsdefekten som oppstår.

Svulsten tas da ut, og vi tilstreber å ha en sikkerhetsmargin med friskt kjertelvev rundt. Hvis det viser seg at vi ikke har fått den sikkerhetsmarginen med frisk kjertelvev rundt svulsten som vi ønsker, må vi operere på nytt. For noen holder det at vi bare tar ut litt ekstra vev, mens andre kan risikere og måtte fjerne hele brystet.

Etter en brystbevarende operasjon skal mange ha strålebehandling mot brystet. Dette dreier seg om 15-25 behandlinger over 3-5 uker. Behandlingen starter noen uker etter operasjonen hvis man ikke skal ha cellegiftbehandling (eventuell cellegift gis alltid før stråling). Bivirkninger av strålebehandling kan for enkelte være stråleskadet hud og tretthetsfølelse. Et fåtall får en irritasjonsbetennelse i lungen med hoste og tungpustethet. Det behandles med steroider.

 

          Merketråd

For noen kan det være aktuelt å sette inn en merketråd i brystet for å markere svulsten. Dette gjøres på Brystdiagnostisk senter i 2. etg, like før operasjonen. 

 

          Fjerning av brystet

For noen ligger ikke forholdene til rette for å gjøre en brystbevarende operasjon. Grunnen kan være alder, svulsten beliggenhet, størrelse på svulst i forhold til brystet og tilleggs sykdommer etc. Vi må da fjerne brystet. Etter operasjonen legges det inn et dren som drenerer sårvæske.

 

          Rekonstruksjon av brystet

Noen av de som må fjerne brystet, kan få tilbud om rekonstruksjon samtidig med kreftoperasjonen. Dette gjelder nøye utvalgte pasienter som vurderes individuelt utfra mange kriterier, bl.a. type brystkreftsykdom og eventuelle tilleggs sykdommer.

Det kan også være et alternativ å rekonstruere brystet etter kreftbehandlingen er ferdig.

 

Lymfeknuter:
 

          SN-diagnostikk (vaktpostlymfeknute undersøkelse)

De fleste har ikke påvist spredning til lymfeknutene i armhulen. Under operasjonen tas den/de første lymfeknutene som drenerer lymfevæske fra brystet opp til armhulen – såkalt vaktpostlymfeknute-teknikk: Dagen før, eller operasjonsdagen, blir det satt inn litt radioaktivt sporstoff i brystet rundt brystvorten med 4 små nålestikk. Under operasjonen injiserer vi blåfarge i brystet (dette gjør at urinen og avføringen vil være blåfarget det første døgnet etterpå, og huden der blåfargen er satt vil i mange måneder ha et blålig skjær). Vi leter oss så fram til blåfargede radioaktive lymfeknuter. Det er disse som først tar i mot lymfevæsken fra brystet.  Dersom man ikke finner vaktpostlymfeknute må man fjerne alle lymfeknutene i armhulen som mottar væske fra brystet.

 

          Axilledisseksjon (fjerning av lymfeknuter i armhulen)

Noen har ved diagnosetidspunkt påvist spredning til lymfeknutene i armhulen. Under operasjonen fjerner vi da alle lymfeknutene i armhulen. Det legges inn dren som drenerer sårvæske.

 

       Dren

Hvis vi legger inn dren, blir det liggende mellom 1-4 dager etter operasjonen. En er da enten hjemme eller på pasienthotellet med dren, og kommer inn til fjerning etter avtale. Du vil få med deg et skriv som forklarer hvordan drenet fungerer og hvordan du skal forholde deg til det.

Operasjon

Operasjonen skjer dagkirurgisk her ved Senter for Dagkirugi og Brystdiagnostikk. Vanligvis kommer man til samtale med sykepleier dagen før operasjonen. Kirurgen vil informere deg før operasjonen. Man er så hjemme eller på pasienthotellet til operasjonsdagen. Etter operasjonen ligger man noen timer til observasjon, før hjemreise eller overnatting på pasienthotellet. For enkelte kan det være påkrevet med innleggelse etter operasjonen. Du vil få time til oppfølgende kontroll hos sykepleier en av de første dagene etter operasjonen. Komplikasjoner etter en operasjon kan oppstå. Det kan være blødning eller betennelse.

 

Kontroll

Ca. 3 uker etter operasjonen er det en oppfølgende kontroll. Vi går da gjennom prøvesvar og du får vite om du er kirurgisk ferdigbehandlet. Noen må igjennom en operasjon til hvis det er gjort funn som tilsier at det er nødvendig. Når du er ferdigbehandlet hos oss henviser vi deg til viderebehandling ved kreftpoliklinikken, dersom dette er aktuelt for deg.

 

 

Annet:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 

 

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på poliklinikken mellom kl. 08-15.

 

 

Med Vennlig Hilsen

Bryst endokrin kirurgisk poliklinikk

Tlf: 51514430/51514457