Acne - Fraksjonert CO2 laserbehandling-Pasientinformasjon v. 1.4, 23.10.2017