CO2 Laserbehandling -Informasjon v. 1.3, 17.12.2019