CO2 Laserbehandling - Informasjon v. 1.5, 12.05.2022