Håndeksem-forebyggelse - Pasientinformasjon v. 1.2, 30.10.2017