Acne - Isotretinoin - Samtykkeerklæring v. 1.6, 30.08.2021