Acne - Isotretinoin - Samtykkeerklæring v. 1.7, 28.12.2021