Acne - Isotretinoin - Samtykkeerklæring v. 1.9, 19.01.2023