Skjema - Åpen kontakt ABK pga. behandling / sykdomsutvikling v. 1.5, 17.01.2018