Stillingsbeskrivelse Uroterapeut v. 1.0, 22.04.2013

1.KVALIFIKASJONER

1/2 års utdanning i uroterapi

Offentlig godkjent sykepleier med minimum 1 års relevant yrkeserfaring, evt annen relevant 3- årig helsefagutdannelse med utdanning i uroterapi.

 

2. ORGANISATORISK PLASSERING

Administrativt og sykepleiefaglig underlagt avdelingssykepleier v/ ansettelsessted.

 

 3. STILLINGENS ANSVARSOMRÅDE / HOVEDOPPGAVE

-    Utredning, behandling, oppfølging og veiledning av pasienter med urologiske lidelser i samarbeid med faglig ansvarlig lege

-     Bidra til utvikling av faget ved å holde seg faglig oppdatert

-     Bidra til å høyne den samlede urologiske kompetansen ved urologisk poliklinikk og

      sengepost

-     Undervise og veilede medarbeidere, pasienter og pårørende

 

4. SAMARBEIDSFORHOLD

-         med avdelingssykepleier

-          med kollegaer

-          med personalet på sengepost/ sykehuset

-          med pasienter og pårørende

-          med andre faginstanser

-          med primærhelsetjenesten

 

5. SPESIELLE BESTEMMELSER

Uroterapeut har taushetsplikt etter Helsepersonelloven § 21

Endringer i stillingsbeskrivelse kan foretas av avdelingssjef/ fagansvarlig leder, etter at det er forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer skal skje skriftlig.