Kreftpasienter fra innleggelse til utskrivelse - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.7, 25.02.2021
InnleggelseSamhandling, prosedyrer og bestillingsrutinerUtskrivelsePasientforløp for kreftpasienterfra innleggelse til utskrivelse4ACKommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenestenKommunehelsetjenestenTilbake