Informasjon til foreldre angående brannskader hos barn v. 1.4, 28.09.2020