Pasientens Bok - Strålebehandling: Hodet over 30 Gy v. 1.0, 26.09.2014