ORFU - organisasjonskart Helse Stavanger HF v. 1.2

HELSE STAVANGER HF

Orfu - organisasjonsstruktur (klikk for å åpne ORFU) 

Orfu er et webbasert informasjonssystem som benyttes til å vedlikeholde, gjenbruke og tilgjengeliggjøre foretakets organisasjonsstruktur.

Her finner du blant annet:

 • Foretakenes organisasjonsstruktur
 • Informasjon tilknyttet de organisatoriske enhetene (navn, kostnadssted, kodeverk)
 • Leder og økonomisk controller for organisatorisk enhet
 • Dips-enheter fra EPJ

Formålet med Orfu er å:

 • Sikre enhetlig vedlikehold og god datakvalitet
 • Synliggjøre samspillet mellom klinisk organisering (EPJ) og administrativ organisering (organisasjonsstruktur)
 • Tilgjengeliggjøre organisasjonsdata for både mennesker og datasystemer

 ​Ta kontakt dersom:

 • ​Feil ​i organisasjonsstrukturen
 • ​Organisatorisk enhet, ​nytt/endring
 • Kostnadssted, Nytt/endring
 • Lederendring
 • Bedriftsnummer 

Søkeord: Organisasjon, organisasjonskart, organisasjonsstruktur, kostnadssted.

Ved behov for veiledning ta kontakt på mail eller se brukerveiledning.