Ambulansebestilling - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.2, 22.04.2016

Fremgangsmåte:

Elektronisk amulansetransport skal kun benyttes når reisen planlegges noe frem i tid, ikke til turer som er akutt eller haster. I forbindelse med planlagt utskrivning (også intern overflytting) skal ambulanse normalt bestilles kvelden før.

 

Link til elektronisk rekvirering av ambulansebestilling.

 

Dersom det haster (for eksempel åpen retur pasienter som har behov for innleggelse) skal alltid bestillingen gjøres via telefon til AMK. Sykepleier på post avgjør hastegraden. Se Prehospital Klinikk, AMK - Ambulansetjenesten, Varsling av prehospitale enheter (Ikke tilgjengelig)

 

Telefonnummer AMK: 8152.