Samhandling med kommunehelsetjenesten - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.7, 25.02.2021
Prosedyrer og inngrepunder innleggelsenBestillingsturiner -planlegging av hjemreiseNy bruker avkommunalehelsetjenesterMottar kommunaletjenester - ingenendring av behovMottar kommunaletjenester - har nåøkt behovI venstremenyen finner du oppskrifter på hvordan du går frem når du skalsamhandle med kommunehelsetjenesten ved innleggelse av pasienter.Nye pasienter, pasienter som allerede mottar hjemmetjenester ogpasienter som har økt behov for hjemmetjenester skal registreres.Telefonkontakter i kommunenSamhandling ved utskrivelse av pasienterSamhandling medkommunehelsetjenestenTilbake