Ny bruker av kommunale tjenester - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.10, 25.02.2021
Prosedyrer og inngrepunder innleggelsenBestillingsrutiner iforbindelse medutskrivningMottar kommunaletjenester - har nåøkt behovNy bruker avkommunalehelsetjenesterMottar kommunaletjenester - ingenendring av behovFremgangsmåte1. Registrere PLO og melding om innlagt pasient2. Sende PLO tidligmelding3. Sende PLO HelseopplysningerSend også ESAS skjema ved søking av lindrende enheter.Eventuelt kan man også sende dialogmeldinger for å kommunisere med kommunen.Samhandling medkommunehelesetjenestenTilbakeNår pasienten trenger hjemmesykepleie eller sykehjem, og ikke har hatt det før, må vigjøre følgende:Kontakter i kommunene.