Mottar kommunale tjenester - ingen endring av behov - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.8, 09.07.2018
Feedback Tilbake Kommunen skal sende elektronisk innleggelsesrapport (Maks 24 timer etter tidligmelding er sendt) Eventuelt kan man også sende dialogmeldinger 2. Sende PLO tidligmelding 1. Registrere PLO og sende melding om innlagt pasient Mottar kommunale tjenester - har nå økt behov Ny bruker av kommunlae helsetjenester Bestillingsrutiner i forbindelse med utskrivning Prosedyrer og inngrep under innleggelsen Prosesskart