Mottar kommunale tjenester - økt behov - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.9, 09.07.2018
Tilbake Feedback Sende ESAS skjema ved søking av lindrende enhet 3. Sende PLO Helseopplysninger 2. Sende PLO tidligmelding 1. Registrere PLO og sende melding om innlagt pasient. Mottar kommunale tjenester - ingen endring av behov Ny bruker av kommunale helsetjenester Bestillingsrutiner i forbindelse med utskrivning Prosedyrer og inngrep under innleggelsen Prosesskart