Organisasjonskart for Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.9, 12.09.2022
AvdelingssjefAvdelingsoverlege *LIS-legerKvalitetssjefForskning og utviklingAdministrasjonskonsulentOverlegeNOKLUS *SjefbioingeniørITSeksjonslederKoordinator for kvalitet ogopplæringSeksjonslederSeksjonslederSeksjonsleder- Elektroforese og allergi- Hematologi- Koagulasjon/urinFagansvarligBioingeniører, helsesekretærer, assistenter, vaktkoordinatorer- Automasjon- Immunkjemi- Klinisk kjemi- Medikament- Kontor- Prøvefordeling- Poliklinikk- Prøvetaking/PHT- Blodgass/PNA- Kromatografi, blod- Kromatografi, urin- MolekylærbiologiFagansvarligFagansvarligFagansvarlig* Stillingsbeskrivelser (NOKLUS) tilgjengelige kun for NOKLUS' laboratoriekonsulenter og avdelingsoverlegeSeMøter og beslutningsforaogNøkkelpersoner og stedfortredere ved Avdeling for medisinsk biokjemiStabsfunksjonerSeksjon 1: AnalyseSeksjon 2: AnalyseSeksjon 3: Preanalyse oganalyseSeksjon 4: Analyse