Behov for ekstravakt fra kommunen v. 1.3, 09.03.2018

1.     Hensikt: 

Trygge pasienter som har behov for kjent personell

 

2.     Omfang:

Gjelder pasienter i Mottaksklinikken.

 

3.     Definisjoner:

I denne sammenhengen er det ekstravakter i forbindelse med pasienter som trenger kjent personell med seg.

 

4.     Ansvar:

Avdelingssykepleier/stedfortreder har ansvar for å definere når det er nødvendig å bruke kjent personell og når ordningen skal brukes. Dette revurderes daglig.

 

5.     Beskrivelse:

         Vedlagt skjema fylles ut av ekstravakten ved hver vakt og leveres til avdelingssykepleier.

Bekreftelse på behov for bistand av kommunalt følgepersonell (Ikke tilgjengelig)

         Avdelingssykepleier kontrollere skjemaene og sender disse til kommunen.

         Kommunen sender faktura til Økonomi avdelingen. Viktig at faktura er merket med rett kostnadssted.

         Vær oppmerksom på egen prosedyre for pasienter med hjemmerespirator Opplæringsplan for pasienter med hjemmerespirator (trakeostomi) (Ikke tilgjengelig)

 

6.     Avvik:

Meldes i synergi