Prosedyrer og inngrep under innleggelsen - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.9, 25.02.2021
Samhandling medkommunehelsetjenestenProsedyrer oginngrep underinnleggelsenBestillingsrutiner -planlegging av hjemreiseInleggelse av PEGInnleggelse av pyelostomikateterPleuratapping og instillering av NovatroneAscitestapping og instillering av NovatroneMR pasientforberedelserCT abdomen pasientforberedelserHickman og VAPVentrikkelsondeTilbakeCytostatikahåndteringPleurX drenPICC-line og Midline kateter