7I-barselenhet på hotellet tiltakskort ved bortfall av strøm v. 1.3, 29.03.2021