Åpen kontakt registrering - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.5
Transport ved utskrivelse \x{fffd}pen innleggelse 4C. Tilbake Samhandling ved utskrivelse her Prosesskart